banner banner
برای مشاهده شبکه های اجتماعی تورگالری کلیک کنید

درباره زیارتگاه های مشهد

١٣٩٤/٦/١٢

این که مشهد یک شهر زیارتی است ،بدین معنی نیست که همه وجوه زیارتی اش در حرم امام رضا (ع)خلاصه می شود.نه !مشهد زیارتگاه های دیگری هم دارد که از قضا بسیار مورد توجه مسافران به ویژه اهل دل هستند .برخی از این ها به امام زادگان یا نزدیکان امام هشتم تعلق دارند و برخی دیگر به عارفان و صوفیان.دکتر علی شریعتی سخن جالبی درباره یکی از این زیارتگاه ها دارد که البته شاید بتوان آن را به دیگران نیز تعمیم داد و علت اقبال مردم به چنین زیارتگاه های را به رقم وجود بارگاه علی ابن موسی الرضا (ع)دریافت.او درباره گنبد خشتی می فرماید :بیشتر حاجات خصوصی که عظمت امام رضا مانع از عرضه آن می گردد به این امام زاده رجوع می شود،از قبیل باز شدن بخت دختران دم بخت یا پیر دختر ها ،کسب محبت شوهر ها ،ادای قرض ها،رفع شر های مرموز و بلیات  سحر آمیز و تشدید یا تخفیف دوستی ها و عشق ها و....در عین حال برخی از مزار های مشهد مانند خواجه اباصلت و خواجه مراد متعلق به یاران و نزدیکان امام رضا (ع) هستند و زیارت آنها حکم تکریم آن حضرت را دارد .ما در اینجا هفت زیارتگاه عمده مشهد را معرفی میکنیم  و گمان داریم که چیزی را از قلم نینداخته باشیم.